Valla, Täby kommun

kommundel i Täby kommun

Valla är en kommundel i Täby kommun. Den ligger i kommunens västra del och gränsar i väster till Litsby, i norr till Såsta i öster till Broby och i söder till Ella Park.

I den södra delen ligger bostadsområdena Vallabrink [1] och Vallatorp


Referenser

redigera
  • Täby, historik, platser, trakter. Täby Hembygdsförenings årsskrift nr 25. ISBN 91-970413-5-1