Valkning

appreteringsprocess, i syfte att göra ylletyger tätare och starkare

Valkning kallas för appreteringsprocess, i syfte att göra ylletyger tätare och starkare.

Valkning i Skottland ca. 1770.

Valkning sker företrädesvis av vävda tyger, men även trikå (stickad vara) kan valkas. Processen är känd sen antiken och bygger på ullens förmåga till filtning, särskilt i vått och fuktigt tillstånd. I äldre tider användes vatten och jäst urin, i nyare tid ljummen såplösning för att fukta ullen. Tyget får löpa mellan valsar och bearbetas i både längdriktning och tvärled.

Metoden är densamma som vid tovning, skillnaden är att man valkar tyger men tovar ull som varken är spunnen, vävd eller stickad.

Tweed valkas i 5 minuter, ruggat damulstertyg i 30-40 minuter och kommisskläde i 5 timmar.

Se ävenRedigera