Valfångsten i Gamborg Fjord

valfångsten i Gamborg Fjord i Danmark

Valfångsten i Gamborg Fjord var en valfångst på tumlare som bedrevs i vattnen vid Lilla Bält i Danmark.

Marsvinefangst i Gamborgfjorden på 1800-tallet
Gamborgfjorden sedd österifrån
Gamborgfjorden omkring 1900

Jakten på tumlare vid Svinø i Gamborgfjorden vid Fyn är belagd sedan medeltiden.[1] Den viktigaste anledningen är utvinning av tran för lampolja ur tumlarnas späck, men köttet också tagits tillvara, och tidvis varit populärt. Tumlarkött har serverats i danska restauranger ännu in på 1960-talet.[1]

Ett särskilt valfångstmannaskrå i Middelfart, "marsvinsjægerlauget", hade exklusiva rättigheter av kungen att bedriva valjakten i vattnen vid Lilla Bält. Skråets historia finns belagd från 1593, och det bestod av 30 personer som var fördelade med treman var i tio båtar. Skråmedlemmarna var i sina vanliga värv fiskare, sjömän och färjekarlar. Den tillgick så, att de tio båtarna gick ut för att inta efterhand utarbetade positioner i Lilla Bält söder om Fænø och vid inloppet till Gamford Fjord. När tumlarna, i regel i smågrupper om tre-fem djur, kom upp från Östersjön mot Lilla Bält, slog fångstmännen med grenar i vattnet för att störa tumlarnas sonarnavigering och skrämma in dem mot Gamborgfjordens mynning öster om Fønsskov Odde, där några av båtarna låg på lur. De uppskrämda tumlarna drevs in mot land på Svinø. Där omringades djuren med ett långt nät som drogs ihop för att få dem att stranda eller trängas ihop på mycket grunt vatten. Tumlarna drogs därefter upp på land och stacks ihjäl med knivar.

Fångsten var omkring 4.000 valar om året och jaktsäsongen var ungefär mellan Mortensdag den 28 oktober och Kyndelmisse den 5 februari.

Mot slutet av 1800-talet började fotogen användas som lampbränsle, varför priset på tran från valar sjönk. Omkring 1895 upphörde jakten och valfångstmannaskrået upplöstes 1898.[2]. Under första världskriget skedde åter valfångst i mindre skala.[3] Under de första två åren slaktades 300-400 djur per år.[4] Den återupptagna valfångsten 1941-42 under andra världskriget synes varit av liten omfattning.[5]

Vid stranden på nordöstra delen av Svinø, där slakten företrädesvis skedde, finns nu en minnessten.[6]

Tumlare fridlystes i Danmark 1967.[7]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b] Ingvar Svanberg: Fångst av tumlare (Phocoena phocoena) i Sverige i Svenska Linnésällskapets årsskrift 2004/2005
  2. ^ Marsvinslauget på MiddelfartMuseums webbplats
  3. ^ Danmark, Gyldendals Egnsbeskrivelse bd.3, Nordfyn med omliggende øer 1970, enligt danskspråkiga Wikipedia, artikeln Gamborg Fjord
  4. ^ Jagten unde 1. verdenskrig på Middelfart Museums webbplats
  5. ^ Jagten under 2. verdenskrig
  6. ^ Marsvinsjagten endte på Svinø på www.kulturarv.dk”. Arkiverad från originalet den 5 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160305072205/http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/svinoe/stories/marsvinjagten-endte-paa-svinoe. Läst 6 januari 2016. 
  7. ^ Utbredelse, Middelfart Museums webbplats