Valentin Ernst Löscher

tysk författare

Valentin Ernst Löscher, född 1673 i Sondershausen, död 1749 i Dresden, tysk luthersk teolog.

Ur samlingen av Evangeliska Predikoseminarier i Lutherstaden Wittenberg

Löscher studerade vid det mot pietismen fientliga universitetet i Wittenberg. Han blev 1698 pastor och superintendent i Jüterbog, 1701 superintendent i Delitzsch, 1707 professor i Wittenberg, 1709 pastor vid Korskyrkan i Dresden samt superintendent och medlem av överkonsistoriet där. Redan i Jüterbog hade han börjat ge ut en teologisk tidskrift - den första i sitt slag - som kom ut under olika titlar. Nyheten väckte uppseende och genom sitt fylliga och sakliga innehåll fick tidskriften mycket stort anseende. Särskilt betydelsefull var den granskning som Löscher gjorde av den pietistiska riktningen. Löscher blev efterhand den egentlige ledaren på den lutherska ortodoxins sida. Trots sin negativa syn på pietismen i teologiskt hänseende uppskattade Löscher dess praktiska strävanden. Hans antipietistiska huvudarbete Vollständiger Timotheus Verinus är än i dag basen för den vetenskapliga uppfattningen av pietismen. Löscher uppträdde även som en skarpsynt kritiker av den romersk-katolska kyrkan och den Leibniz-Wolfska filosofin. Han gjorde sig dessutom känd som flitig kyrkohistorisk forskare, särskilt av reformationens historia.

BibliografiRedigera

· (engelsk) Werner Raupp: Löscher, Valentin Ernst (1674–1749), in: Heiner F. Klemme/Manfred Kuehn (Ed.): The Dictionary of Eighteenth-Century German

Philosophers. London/New York 2010, Vol. 2, p. 740–741.

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Löscher, 1904–1926.