Vagn är ett nordiskt mansnamn, främst brukat på danska. Namnet förekommer även som efternamn.

Några kända bärare:

Som efternamn: