Öppna huvudmenyn

Vårdbiträde är i Sverige en person som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat praktisk omsorg och hemskötsel.

Yrket vårdbiträde kräver formellt endast motsvarande grundskolekompetens. Detta gör att många helt utan utbildning i vård och omsorg arbetar som vårdbiträde tillsammans med utbildade undersköterskor med kompetens motsvarande komvux eller gymnasiets omvårdnadsprogram. Den huvudsakliga skillnaden är om personen genomgått gymnasiets omvårdnadsprogram eller inte samt att undersköterskor även kan delegeras att utföra enklare medicinska sysslor, som att lägga om sår, ge patienten läkemedel och injektioner. Varken vårdbiträde eller undersköterska är reglerade yrkestitlar.

Tidigare fanns inom sjukhusvården yrkeskategorin sjukvårdsbiträde, som var vårdbiträden med viss medicinsk utbildning. Denna yrkestitel togs bort i mitten av 1990-talet och numera utgörs den ej högskoleutbildade omvårdnadspersonalen endast av undersköterskor inom sjukhusvården. Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg inledde 2017 ett försöksprojekt för att återintroducera yrkesrollen, som har resulterat i att sjukvårdsbiträden återinförts på flera avdelningar inom sjukhuset.[1] Dessa har dock givits yrkestiteln vårdbiträde.

Som en följd av den avsiktsförklaring som träffats mellan Sveriges kommuner och landsting och Kommunal om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård godkände styrelsen för föreningen Vård- och omsorgscollege den 11 maj[förtydliga] ett förslag till innehåll i utbildning till vårdbiträde.

Beslutet omfattar en utbildning på 800 poäng från Vård- och omsorgsprogrammets programgemensamma ämnen samt ger vuxenutbildare som erbjuder fastställd vårdbiträdesutbildning möjlighet att ingå i VO-College efter certifiering enligt kriterierna.[2] Detta kommer att göra att yrket vårdbiträde definieras samt att det fastslås vilken utbildningsnivå och vilket utbildningsinnehåll som behövs för yrket.


KällorRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera