Vång som mer specialiserad term var del av en bys åkermarktreskiftets tid, före enskiftet. Begreppet är östdanskt/skånskt (jmf. danskans vang)[förtydliga] och motsvarades som jordbruksterm av gärde i övriga Sverige.

Vångar eller gärden omger fortfarande byn Chelmorton i England.

Före enskiftet låg vanligen gårdarna i en by tillsammans i en klunga. Åkermarken var oftast indelad i tre vångar. På en av vångarna såddes vårsäd (korn), på den andra såddes höstsäd (råg) och den tredje låg i träda. På den vång som låg i träda betade djuren under sommaren. Odlingen på vångarna växlade från år till år, så att varje vång låg i träda vart tredje år.

Se ävenRedigera