För andra betydelser, se Gärde (olika betydelser).

Gärde betydde ursprungligen hägnad, men har senare[förtydliga] kommit att beteckna den sammanhängande, till ett skifte hörande åkerjorden. Före 1800-talets jordbruksreformer var varje gärde indelat i långsmala åkerremsor, tegar tillhörande olika gårdar, och svenska bondbyars inägomark var vanligen indelad i två eller tre gärden beroende på om man praktiserade tvåsäde eller tresäde. Något av dessa gärden låg varje år i träda eller utgjorde betesmark. Mellan gärdena gick fägator ut från bytomten till utmarken där kreaturen vallades.

En sydsvensk benämning för gärde i betydelsen åkerjord är vång.

Gärde i betydelsen hägnadRedigera

Inom renskötseln används ordet gärde i ursprunglig betydelse för att beteckna inhägnader som används för att hålla samman renarna i samband med mjölkning, kalvmärkning, skiljning eller slakt. Även i Sydsverige har användningen av ordet i betydelsen hägnad levt kvar.

Se ävenRedigera

KällorRedigera