Pågående hjärnbiopsi genom stereotaxi.

Biopsi (från grekiskans βίος, bios, liv, och ὄψις, opsis, seende) eller vävnadsprovtagning innebär tagning av prov från levande kroppsvävnad för undersökning, vanligen i mikroskop och i syfte att ställa diagnos. Större vävnadsbitar kan tas kirurgiskt, så kallad provexcision (px) eller med hjälp av till exempel fiberoptik. För mindre prov används ofta särskilda nålinstrument (nålbiopsi).

KällorRedigera

Externa länkarRedigera