Västmannalagen är en medeltida svensk lag som tillämpades i lagsagan för Västmanland. Den finns bevarad i tre handskrifter från 1300-talet och har stora likheter med Upplandslagen.

Externa länkar

redigera
  • Samling Af Sweriges Gamla Lagar, PÅ KONGL.MAJ:TS NÅDIGSTE BEFALLNING UTGIFVEN AV D.C.J.Schlyter. Femte Bandet. WESTMANNALAGEN. LUND , 1841, i BERLINSKA Boktryckeriet.