Västerport, Varberg

stadsdel i Varberg

Denna artikel handlar om stadsdelen Västerport i Varberg. För stadsporten i Kalmar, se Västerport, Kalmar

Västerport är en ny stadsdel i Varberg som är under uppbyggnad. Cirka 2500 lägenheter planeras att byggas samt ett nytt hotell och nya mötesplatser.[1] Området kommer att ligga i anslutning till ortens nya järnvägsstation när den står klar och det ligger även just i anslutning till vattnet och Campus Varberg.[2] Området kommer att bebyggas i olika etapper, och start för etapp 1 väntas ske under 2021. Den preliminära inflyttningen för bostäderna i etapp 1 beräknas ske år 2023/2024.[3]

I Varbergs hamnområde till vänster kommer den nya stadsdelen att växa fram. Foto från år 1997.

StadsbildRedigera

Strandpromenaden kommer att förlängas och passera genom Västerport. Det kommer att finnas hotell, park, och ett torg. När järnvägen sedan försvinner kommer Västerport att länkas ihop med den äldre bebyggelsen genom att man förlänger gatorna Baggens gränd, Engelbrektsgatan och Magasinsgatan ändå ner mot vattnet.[4]

HistorikRedigera

2014 hölls en medborgardialog där man kunde lämna in namnförslag för vad det nya området skulle heta. 279 olika förslag kom in, och av dessa valdes 3 stycken ut, och resulterade i att namnet Västerport röstades fram.[4]

För att möjliggöra utbyggnaden av området så lades färjelinjen Varberg-Grenå ner den 1 februari 2020, och flyttades till Halmstad.[5]

I oktober 2021 påbörjades rivningen av den gamla färjeterminalen.[6]

KällorRedigera