Öppna huvudmenyn

Västeråsfjärden

del av Mälaren vid Västerås
Vy över Mälaren söderut från Västerås. Vid horisonten från vänster till höger: Stadsdelen Öster Mälarstrand, öarna Östra holmen, Amundsgrund (liten, i förgrunden), Elba, Västra Holmen, Hovaren (liten), Kattskär, Västerås kraftvärmeverk.

Västeråsfjärden är en fjärd i Mälaren. Den utgör den norra delen av Blacken. Fjärden avgränsas i norr av Västerås med tillflöde från Svartån.

Västeråsfjärden utgör en viktig del av Västerås naturliv, och ger möjlighet till bad, fiske, båtturer och på vintern skridskoutflykter och ispromenader. Fjärden hyser också en del kända fågellokaler, till exempel Asköviken.

Miljöpåverkan på fjärden är stor från friluftsliv och industri. Eftersom Västerås är Nordens största insjöhamn så förekommer en hel del trafik i fjärden. I Västerås har det på senare år[när?] byggts bostäder i centrala områden vid Mälaren, den östra hamnen, vilket ökat tillgängligheten till sjön från centrala staden.