Välstånd är ett begrepp i nationalekonomi som kan jämställas med rikedom, förmögenhet eller levnadsstandard.

Det finns flera mått på välstånd, bland annat bruttonationalprodukt och human development index.

Se ävenRedigera