Vädersatellit

satellit som tar bilder och samlar in data för exempelvis väderprognoser

Vädersatellit är en konstgjord satellit, som framställer satellitbilder och samlar in data som ligger till grund för exempelvis väderprognoser.[1] Bildinstrumentet på en vädersatellit mäter strålning, strålning från jorden, strålning från atmosfären och strålning mellan jorden och satelliten. En vädersatellit kan vara utrustad med mätutrustning för frekvensband som motsvarar olika sorters ljus, till exempel infrarött ljus och synligt ljus. Bearbetade uppgifter från vädersatelliter ger information om exempelvis molnslag, molnhöjd, fuktighet, sjö- och havsytetemperaturer och markytans tillstånd.[1] En vädersatellit befinner sig vanligen i en omloppsbana runt jorden.

En vädersatellit.

Vädersatelliternas bilder tas emot av väderlekstjänsterna runt jorden. Numera publiceras bilder på internet, men bilder kan även erhållas av privatpersoner med radioutrustning och dator.

Amerikanska vädersatelliter ligger vanligtvis i polär solsynkron bana runt jorden. Med det menas att satelliten passerar samma geografisk punkt var 24:e timme. Ryska vädersatelliter ligger i polär bana men är ej solsynkrona. Med polär bana menas en bana som vart varv passerar båda polarregionerna. Banorna ligger på 80 till 100 mils höjd. Satelliterna heter NOAA och ryska Meteor.

35 786 km höjd finns den geostationära banan som följer jordrotationen. Där finns ett antal vädersatelliter som ger en nästan heltäckande bild av jordklotet. Den satellit som ligger över nollmeridianen heter Meteosat 7. De amerikanska geostationära satelliterna benämnes GOES. Det är endast delar av jordklotets poler som inte kan observeras från den geostationära banan.

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera