Utbrytarkonst är konsten att i underhållningssyfte bryta sig ut ur frihetsberövande anordningar som bojor, tvångströjor och låsta kistor. Utövaren kallas utbrytarkung. Till sin hjälp kan utövaren använda både trolleri och akrobatik.

Harry Houdini inför ett utbrytartrick.

Den mest kända utbrytarkungen är Harry Houdini som väckte stor uppståndelse vid sekelskiftet 1900. Den breda publiken idag har främst mött denna konstform via David Copperfields stora TV-shower.

Utövare (internationellt)Redigera

Utövare (Sverige)Redigera