Urmakare

person som tillverkar, reparerar eller underhåller ur
Urmakarstuga i Schwarzwald ca 1900.

Urmakare är yrkesbeteckningen på en person som tillverkar, reparerar eller underhåller ur.

UtbildningRedigera

Gesällbrev som urmakare kan man i Sverige endast få via Sveriges Urmakareförbunds Skola i Motala.[källa behövs]

Kända urmakareRedigera