Upp, Kristi stridsmän, dagen grytt

Upp, Kristi stridsmän, dagen grytt är en sång med text av John H. Yates, översatt 1977 till svenska av Karin Hartman, Musiken är gjord av Ira David Sankey, som också sjöng sången och publicerade den i sina sånghäfter.

Publicerad iRedigera