Unus pro omnibus, omnes pro uno

Unus pro omnibus, omnes pro uno (latin för En för alla, alla för en) är Schweiz inofficiella valspråk och lyder enligt följande på landets fyra officiella språk.

Mottot i taket på den schweiziska parlamentsbyggnaden.

Frasen är också motto för musketörerna i Alexandre Dumas roman De tre musketörerna.