Universitetstidningen (UT) är Luleå studentkårs nyhetsblad vid Luleå tekniska universitet. Den utkommer i magasinformat månadsvis under höst- och vårterminen förutom under tentaperioderna. Tidigare utkom den en gång i veckan med publikation varje måndag.

Tidningen grundades i sin nuvarande form hösten 2002 då studenttidningen Trik och annonsbladet Knyst slogs samman. Under läsåret 2006-2007 slogs Teknologkårens kårtidning Teknofonen samman med UT. Trik har under årens lopp bland annat hetat Trik, Trikårlåren och Kårsordet.

Universitetstidningens chefredaktörer:

 • Dennis Larsson (vår 2012 - hösten 2012)
 • Eric Lundvall (hösten 2009 - hösten 2010)
 • Petra Salenvall, Haida Jamshidi (hösten 2008 - 2009)
 • Masoud Bokharaei, Petra Salenvall (våren 2008 - hösten 2008)
 • Max Brimberg, Tim Runerås (våren 2007 - hösten 2007)
 • Johan Arvidsson (våren 2006 – hösten 2006)
 • Leonardo Cornejo (hösten 2003 – hösten 2005)
 • Anders Johansson (våren 2003)
 • Simon Vindevåg (hösten 2002)

Triks, Trikårlårens och Kårsordets chefredaktörer:

 • Simon Vindevåg (hösten 2001 – våren 2002)
 • Sofia Bergfeldt (hösten 2000 – våren 2001)
 • Peter Ohlander (våren 2000)
 • Robert Wallenberg (hösten 1999)
 • Jessica Mann (våren 1998 – våren 1999)
 • Johan Thorén (våren 1997 – hösten 1997)
 • Harald Stribén (våren 1996 – våren 1997)
 • Jesper Cervin (våren 1995 – våren 1996)
 • Malin Nilsson (hösten 1994 – våren 1995)
 • Mattias Häggström (hösten 1994)
 • Mikael Holmgren (våren 1994)
 • Mattias Rofva (våren 1994)
 • Johan Grahn (hösten 1993)
 • Catarina Eklöf (våren 1992 – hösten 1992)
 • Gunnar Larsson (våren 1991 – hösten 1991)
 • Staffan Davidsson (våren 1990 – våren 1991)
 • Anna Westberg (hösten 1989)
 • Michael Kling (våren 1989)

Externa länkarRedigera