Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad Nacional Mayor de San Marcos eller San Marcos är ett allmänt universitet i Lima, Peru. Det grundades 1551 och är det äldsta, av kungamakten godkända, universitetet i Amerika. Universitetets äldsta delar låg i vad som nu är den centrala delen av Lima, men de akademiska aktiviteterna äger nu rum i den moderna så kallade Ciudad Universitaria (Universitetsstaden).

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Universitetet anses av många peruaner som landets mest respekterade institution inom den högre utbildningen, såväl som en ledande institution för vetenskaplig forskning.