Gruppen Unionen för nationernas Europa

partigrupp i Europaparlamentet
Denna artikel behandlar den historiska partigruppen och alla dess föregångare.
Europeiska flaggan Partigrupper i Europaparlamentet
Gruppen Unionen för nationernas Europa
Förkortning UEN
Gruppledare Brian Crowley
Cristiana Muscardini
Grundat 20 juli 1999
Upplöst 14 juli 2009
Politisk ideologi Nationalkonservatism
Europeiskt parti Alliansen för nationernas Europa

Gruppen Unionen för nationernas Europa (engelska: Union for Europe of the Nations Group, UEN-gruppen) var en partigrupp i Europaparlamentet bestående av ledamöter från nationalkonservativa partier. Gruppen utgjordes till största delen av Alliansen för nationernas Europa (AEN). Den existerade mellan valet 1999 och valet 2009, men hade sina rötter i en partigrupp som bildades redan 1965.

Efter valet 2009 upplöstes gruppen efter att de flesta av dess ledamöter hade övergått till andra partigrupper i Europaparlamentet, främst Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE-gruppen), Gruppen Europeiska konservativa och reformister (ECR-gruppen) och Gruppen Frihet och demokrati i Europa (EFD-gruppen).

I gruppen ingick bland annat ledamöterna från de italienska partierna Lega Nord och Nationella alliansen, lettiska Fosterland och frihet, irländska Fianna Fáil, de polska partierna Lag och rättvisa, Polska familjeförbundet, Samoobrona och Polska folkpartiet Piast, danska Dansk Folkeparti och de litauiska partierna Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga och Ordning och rättvisa. Brian Crowley och Cristiana Muscardini var gruppledare fram till dess att gruppen upplöstes.

Historia redigera

Gruppnamn Period
Gruppen Europeiska demokratiska unionen 21 januari 1965–15 januari 1973
Gruppen Europeiska progressiva demokrater 16 januari 1973–23 juli 1984
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 24 juli 1984–5 juli 1995
Forza Europa 19 juli 1994–5 juli 1995
Gruppen Unionen för Europa 6 juli 1995–19 juli 1999
Gruppen Unionen för nationernas Europa 20 juli 1999–13 juli 2009

UEN-gruppen hade sina rötter i ”Gruppen Europeiska demokratiska unionen”, som bildades den 21 januari 1965. Gruppen ombildades den 16 januari 1973 till ”Gruppen Europeiska progressiva demokrater”. Efter valet 1979 tillhörde 22 ledamöter gruppen, som därmed var en av de minsta partigrupperna i Europaparlamentet. Antalet mandat ökade efter valet 1984, men gruppen förblev en av de minsta. Den ombildades samtidigt till ”Gruppen Europeiska demokratiska alliansen”.

Den 19 juli 1994 bildades ”Forza Europa” ensamt av italienska Forza Italia. Ett samarbete inleddes mellan ”Forza Europa” och ”Gruppen Europeiska demokratiska alliansen”, vilket ledde till bildandet av en gemensam grupp, ”Gruppen Unionen för Europa”. Samarbetet var emellertid inte särskilt långvarigt eftersom Forza Italia lämnade gruppen den 15 juni 1998 för att istället bli en del av Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokratiska gruppen) (EPP-gruppen).

Valet 1999 och bildandet av UEN-gruppen redigera

Val Historisk mandatfördelning
1979
22 av 410
1984
29 av 434
1989
20 av 518
1994
53 av 567
1999
21 av 626
2004
27 av 732

Efter valet 1999 bildades en ny partigrupp, ”Gruppen Unionen för nationernas Europa”, ur vad som tidigare hade varit ”Gruppen Unionen för Europa”. Gruppen innefattade främst nationalkonservativa ledamöter av Europaparlamentet, men också ledamöterna från det irländska mittenpartiet Fianna Fáil. Fianna Fáil tvingades att ansluta sig till UEN-gruppen efter att ha stängts ute från Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokratiska gruppen) av det irländska partiet Fine Gael.

I valet 2004 ökade gruppen med några mandat jämfört med valet 1999. Spänningarna inom gruppen mellan framför allt de ledamöter som var mycket skeptiska till överstatlighet och ett fortsatt djupt europeiskt samarbete och de ledamöter som var förespråkare för ytterligare europeisk integration ledde gradvis till gruppens splittring. Inför valet 2009 bröts gruppen sönder inifrån. Fianna Fáil planerade att istället ansluta sina ledamöter till Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE-gruppen),[1] medan Nationella alliansen blev en del av det nya italienska högerpartiet Frihetens folk och anslöt därmed sina ledamöter till EPP-gruppen.[2]

Upplösandet av UEN-gruppen redigera

Kvar efter valet 2009 fanns ledamöterna från polska Lag och rättvisa och italienska Lega Nord, som båda hade stärkt sitt stöd i valet. Ledamöterna från många av de mindre partierna misslyckades däremot med att bli omvalda i valet, vilket innebar att kraven för att få vara en partigrupp inte längre uppfylldes. Lega Nord valde att istället bilda Gruppen Frihet och demokrati i Europa (EFD-gruppen) medan Lag och rättvisa var med och bildade Gruppen Europeiska konservativa och reformister (ECR-gruppen). Gruppen upplöstes den 14 juli 2009.

Se även redigera

Referenser redigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.