Unimate var den första industriroboten. Togs i drift 1961 hos General Motors för att plocka ut heta metallstycken från en pressgjutningsmaskin. Den första prototypen byggdes 1954 av George Devol och namnet kommer från hans term universal automation. George startade tillsammans med Joseph Engelberger 1956 världens första robotföretag Unimation.