Undvikande är ett kognitivt och beteendesymtom vid traumatisering. Det drabbar oftast personer som redan hade ett dissociativt sätt att hantera kriser, innan traumat.

Personer med undvikande-beteende kan vara svåra att nå fram till.
Carneo, "Den döende Lucretia".

Undvikande kan ske efter en enskild traumatisk upplevelse, efter en serie av traumatiska upplevelser och efter kronisk stress. Andra psykiska traumareaktioner innefattar återupplevande, förhöjd vaksamhet och dissociation.

SymtomRedigera

Ett undvikande beteende kan vara att undvika platser som påminner om traumat eller att undvika platsen där traumat inträffade. Ett sådant beteende kan också gälla människor som påminner om traumat, en eventuell förövare eller en syndabock. Uppskjutarbeteende (prokrastinering) kan vara ett sådant undvikande, och bero på en överväldigande stress eller övermäktiga känslor.[1]

Undvikande kan ta sig kognitiva uttryck, till exempel genom att undvika tankar på det inträffade, att vägra tala om det, och i värsta fall leda till amnesi. Ett annat undvikande uttryck är att börja strunta i viktiga delar av vardagen eller livet eller att tappa intresset för sådant som tidigare engagerade personen.

En person med ett undvikande sätt att hantera trauman kan bli känslomässigt kyliga och uppleva det som att det inte finns någon framtid, att livet är kort. Självvald isolering är särskilt vanligt när traumat bestått i att personen svikits av nära anhöriga, vilket kan åtföljas av en misstro mot relationer. När traumaupplevelsen innefattat starka inslag av att personen inte kontrollerat situationen, kan personen få ett överdrivet kontrollbehov som kan leda till att personen undviker sådant som personen inte är övertygad om att den kommer att behärska. I synnerhet vid komplex traumatisering kan personen få en känsla av att livet förlorar sin mening, en generell känsla av hopplöshet och en upplevelse av att inga händelser är förutsägbara, vilket leder till att personen upplever livet och omvärlden som farlig.

Barn med undvikande-beteende kan vägra gå till skolan, undvika aktiviteter som de tidigare deltagit i, verka håglösa eller bli utagerande.

FörekomstRedigera

Undvikande är ett tecken på akut stressreaktion, posttraumatisk stress och andra traumarelaterade psykiska tillstånd. Kumulativt trauma eller livsstress ökar risken för att personen antar en undvikande-copingstrategi.

Undvikande är också ett utmärkande drag i fobisk personlighetsstörning och social fobi.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Det finns en svag korrelation mellan uppskjutarbeteende och neuroticism, negativa förväntningar, hopplöshetskänslor och ångest, vilket alltså i ett fåtal fall kan förklara beteendet. Se Piers Steel, The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic and Theoretical Review of Quintessential Self-Regulatory Failure, Psychological Bulletin 2007, Vol. 133, No. 1, p. 68