Undervisningsråd

befattningshavare i Skolöverstyrelsen

Undervisningsråd var från 1879 en titel i Sverige som innehades av byråchefer vid Folkskoleöverstyrelsen.

Åren 1920–1991 motsvarade ämbetet byråchef i Skolöverstyrelsen. Numera används titeln för ett flertal befattningshavare inom Statens skolverk och Statens skolinspektion.

I Finland är undervisningsråd (finska: opetusneuvos) både en ämbetstitel vid undervisningsministeriet och en hederstitel som utdelas åt förtjänta personer.[1]

Ämbetsinnehavare redigera

Källor redigera