Öppna huvudmenyn

Undersökningskommission är en nationell eller internationell offentligt tillsatt grupp, kommission, som ska utreda och analysera någon situation eller händelse.

FN tillsatte en undersökningskommission för att studera de mänskliga rättigheterna i Palestina under Gazakonflikten. Undersökningskommission avgav sin slutrapport i september 2009.[1] I rapporten anklagas Israel för att ha använt oproportionerligt mycket våld som medvetet riktades mot civila, medan islamiströrelsen Hamas kritiseras för raketbeskjutningen av Israel.

FN:s undersökningskommission för Khiam lämnade i september 2006 sin rapport till utrikesministeriet vid FN, som har hemligstämplat rapporten.[2]

Enligt finsk lagstiftning kan en undersökningskommission tillsättas vid storolyckor.[3]

I september 2008 sköt en 22-årig studerande vid en yrkeshögskola nio studerande från sin egen grupp, en lärare och slutligen sig själv i sin skola i Kauhajoki, Finland. Den tillsatta undersökningskommission rekommenderade att tillgången på vapen skulle skärpas.[4]

HistorikRedigera

Efter den så kallade Doggers bank-episoden 1904 tillsattes en undersökningskommission som utmynnade i att ryska regeringen utbetalade skadestånd.

En av president Herbert Hoover tillsatt undersökningskommission fann, att tortyr fortfarande utövades på sina håll i USA som en nästan regelbunden förhörsmetod.[5]

NoterRedigera