Undersökningskommission är en nationell eller internationell offentligt tillsatt grupp, kommission, som ska utreda och analysera någon situation eller händelse.

FN tillsatte en undersökningskommission för att studera de mänskliga rättigheterna i Palestina under Gazakonflikten. Undersökningskommission avgav sin slutrapport i september 2009.[1] I rapporten anklagas Israel för att ha använt oproportionerligt mycket våld som medvetet riktades mot civila, medan islamiströrelsen Hamas kritiseras för raketbeskjutningen av Israel.

FN:s undersökningskommission för Khiam lämnade i september 2006 sin rapport till utrikesministeriet vid FN, som har hemligstämplat rapporten.[2]

Enligt finsk lagstiftning kan en undersökningskommission tillsättas vid storolyckor.[3]

I september 2008 sköt en 22-årig studerande vid en yrkeshögskola nio studerande från sin egen grupp, en lärare och slutligen sig själv i sin skola i Kauhajoki, Finland. Den tillsatta undersökningskommission rekommenderade att tillgången på vapen skulle skärpas.[4]

HistorikRedigera

Efter den så kallade Doggers bank-episoden 1904 tillsattes en undersökningskommission som utmynnade i att ryska regeringen utbetalade skadestånd.

En av president Herbert Hoover tillsatt undersökningskommission fann, att tortyr fortfarande utövades på sina håll i USA som en nästan regelbunden förhörsmetod.[5]

NoterRedigera

  1. ^ http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48.pdf
  2. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160304213304/http://www.finland.org/public/default.aspx?contentid=81335&nodeid=40958&contentlan=3&culture=sv-FI#. Läst 7 oktober 2010. 
  3. ^ http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1985/19850373#P6
  4. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://archive.is/20120525054534/http://www.sttinfo.fi/pressrelease/detail.do?pressId=29452. Läst 7 oktober 2010. 
  5. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://archive.is/20120525054533/http://svenskuppslagsbok.se/tag/undersokningskommission/. Läst 7 oktober 2010.