Klass (biologi)

taxonomisk rang inom biologisk systematik
(Omdirigerad från Underklass (biologi))

Klass är en grupp inom stammarna inom det hierarkiska systemet i biologin. En klass består av en eller flera ordningar, vilka delas in i familjer.

Det hierarkiska systemet i biologin

Grupperingar kan även göras mellan klasser och stammar. En sådan grupp av klasser kallas överklass (även kallad superklass).

Mellan klasser och ordningar kan också grupperingar göras. Klasser kan delas upp i flera underklasser (även kallade subklasser). En undergrupp kan i sin tur delas upp i flera infraklasser.