Öppna huvudmenyn
Udd Jönssons hus syns på vänstra sidan om Storgatan.
Släkten Jönssons bomärken finns att beskåda ovanför de igenmurade bodluckorna och portarna i fasaden.

Udd Jönssons hus är beläget i Vadstena och är tillkommet i slutet av medeltiden och tidig vasatid. Fordom har det även kallats för Engelbrektshuset, då denne enligt tradition skulle i spetsen av för sin bondehär ha under riksmötet 1434 ha tvingat riksråden att uppsäga kung Erik av Pommern tro och lydnad.

Huset är beläget vid hörnet av Rådhustorget och Storgatan. Sitt nuvarande namn har den fått då den beboddes av den rike handelsmannen Udd Jönsson, som avled 1574. Udd Jönsson var en av Sveriges rikast borgare på sin tid och drev tillsammans med sin fru Anna Larsdotter och sina fyra söner Sveriges första varuhus, dit kunder kom från hela Sverige för att handla guld, vapen, pälsverk och annat.[1] Om huset existerade på Engelbrekts tid är osäkert.[2] Traditionen som är känd från 1832 är nog felaktig, men husets äldsta delar tillkom trots allt under senmedeltiden, även om den byggdes om under Udd Jönssons och dennes söners tid under 1500-talets mitt. Deras sex salubodar, byggda längs tre tomter, syns ännu i fasaden mot Storgatan.

Familjemedlemmarnas bomärken är inhuggna i stenportarna såsom vapensköldar, skapade av en av Vadstena slotts stenhuggare vid namn Peter Stenhuggare. Något annan hantverkare verkar inte ha dugt för Udd Jönsson, som var borgmästare i Vadstena i två decennier.

År 1964 restaurerades byggnaden på sätt att den återfick sin röda färg med vita blinderingar. Den norra gaveln vid Storgatan vetter mot en annan senmedeltida byggnad i gråsten. Udd Jönssons hus är till sin karaktär både till det yttre och inre präglat av 1800-talets stilideal.[3]

KällorRedigera

  1. ^ Mattsson, Eva, Furstinnan: en biografi om drottning Katarina Jagellonica, Bring to Life, Vadstena, 2018
  2. ^ Lindblom, Andreas, Svenska kulturorter 4, Vadstena. Stockholm 1925, sid 10f.
  3. ^ Hedvall, Rikard & Lindeblad, Karin, Det medeltida Östergötland. En arkeologisk guidebok. Lund 2007, sid 136; Wallin, Sven, Wadstena, en rundvandring bland minnesmärken i Birgittas stad. Vadstena 1976, sid 37.