Udalricus (även Uldaric(us)), Sankt Ulrik, född cirka 890, död 973, tyskt helgon från Augsburg. Udalricus hade i äldre tider en plats i svenska almanackan den 4 juli. Sankt Ulrik är det första helgon som (år 993) helgonförklaras av en påve (tidigare hade helgonen helgonförklarats av lokala biskopar). Han är skyddshelgon för vinodlare, fiskare och vandrare.

Ulriks attribut är en fisk