Ubbo är namnet på staden Uppsalas mytiske grundläggare. Johannes Magnus har i sin historia om de nordiska folken nämnt Noas sonson Magog, som den förste svenske kungen. En av hans söner hette Ubbo, vilken skulle ha grundat "Ubsalia" eller "Ubbes sal". I sitt arbete Tumbæ har Johannes Messenius berättat att Ubbo gravsattes i en hög strax söder om nuv. Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala. Redan tvåhundra år före Johannes Magnus omtalar magister Matthias Lincopensis att samme Ubbo hade tre söner, Sven, Nore och Dan, de tre nordiska ländernas stamfäder. Saxo omtalar Ubbo såsom "Uffo".

Kvarteret UbboRedigera

I dagens Uppsala är Ubbo namnet på ett kvarter, alldeles ovanför Trefaldighetskyrkan, i hörnet av Övre Slottsgatan och Åsgränd. Där uppfördes 1968 Uppsala studentkårs hus (ofta kallat Ubbo-huset), efter en tävling ritat av arkitekterna Erik och Tore Ahlsén. I bottenvåningen var under 1970- och 80-talet inrymt ett av studenter ofta frekventerat konviktorium med namnet Ubbo.

LitteraturRedigera

  • Anton Blanck, "Folkungastudier", i Samlaren 1927.
  • K W Herdin, Bygge och bp i äldre tider. (Bidrag till Uppsala stads byggnadshistoria 1.) 1932.
  • Sven Ljung, Uppsala under yngre medeltid och Vasatid. (Uppsala stads historia 2.) 1954
  • Nils Sundqvist, Östra Aros. Stadens uppkomst och utveckling intill år 1300 (Uppsala stads historia 1.) 1953.
  • Mats Wahlberg, Uppsalas gatunamn. (Uppsala stads historia IX:1, 1994.