För ett släkte av spindlar, se Tychicus (djur).

Tychicus, även Tychikos eller Tykikus, var enligt Apostlagärningarna 20:4 en av den kristne aposteln Paulus följeslagare på en av dennes missionsresor. I äldre almanackor fanns namnet på 29 april. Han besökte Paulus under hans fångenskap i Rom. Paulus skickar honom till både Efesus och Kolosse för att personligen berätta om hur Paulus har det men också för att leverera tre stycken av Paulus brev, de såkallade fångenskapsbreven (Efesierbrevet,Kolosserbrevet samt Filemons brev. I Titusbrevet nämner Paulus att han ska skicka Tykikus till Kreta för att avlösa Titus och senare i historien så ser vi att Paulus återigen skickar Tykikus till Efesus för att hjälpa församlingen 2 Timoteusbrevet 4:12