Tvinmark är mycket lågproduktiv mark. Ordet används i Finland, där man delar in skogsbruksmarken i skogsmark, tvinmark och impediment. Tvinmark definieras som skogsmark där skogens medeltillväxt ligger på 0,1−1,0 m³/ha och år, medan impediment reserveras för de allra magraste markerna.[1] I Sverige kallas allt under 1,0 m³/ha och år för impediment.[2]

Tallskog på hällmarker på Gabrielsberget i norra Ångermanland.

Tvinmark på mineraljord indelas i följande klasser:[1]

Även glest trädbeväxta myrar klassificeras som tvinmark.[1]

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ [a b c] Kuusipalo, Jussi; Zilliacus Berndt (2000). Skogstyperna i Finland. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. Libris 7850142. ISBN 952-13-0356-5 
  2. ^ Skogsencyklopedin: [8400 artiklar och ordförklaringar]. Stockholm: Sveriges skogsvårdsförb. 2000. Libris 8375672. ISBN 91- 7646-041-X