Tunsberghus är en norsk borganläggning på toppen av Slottsfjellet i Tønsberg i Vestfold. På 1200- och 1300-talet var det en av Norges kungliga residens och arealmässigt det största och den kanske viktigaste fästningsanläggningen i landet. Tunsberghus brändes 1503 av svenskarna och är i dag i ruiner.

Bronsmodell som visar hur man föreställer sig att borgen på Slottsfjellet kan ha sett ut på 1200-talet

Se ävenRedigera