Trymheim ("larmvärlden") var i nordisk mytologi jätten Tjatses boning som efter dennes död beboddes av hans dotter Skade.

I Eddan berättas att Skade och Njord inledningsvis i sitt äktenskap, då Skade ville bo i fjällen och Njord nära havet, förlikades om att tillbringa vardera nio dagar i Skades boning Trymheim och Njords boning Noatun, men att de inte länge höll ut med detta och började leva var för sig i sina egna boningar.