Trossbotten

Wikimedia-förgreningssida

Trossbotten är utrymmet mellan golvbjälkarna i ett hus. Den är ofta försedd med något materiel för värme- och ljudisolering.

Tidigare isoleringsmaterial kunde bestå av torv, halm eller olika träspån från sågverk och hyvelindustrier. Material med ljudisolerade egenskaper kunde tidigare bestå av kolstybb, sand eller torkad lera. I trossbotten är oftast el- och vvs-installationer lagda, även ventilationsrör kan vara förlagda mellan balkar.

Numera består isoleringen av mineralull, cellulosafiber eller av returfiber från papper (ecofiber). Bjälklaget beläggs i regel med limmade och skruvade spånskivor som undergolv, därefter finns det olika lösningar. En metod är det så kallade flytande golvet som kan konstrueras på två olika sätt beroende om det monteras golvvärme eller ej. Ett golv med golvvärme kan bestå av en byggmodul av cellplast med en aluminiumplåt med urtag för pexslangar som beläggs med golvgips för att senare beläggas med klinker eller laminatgolv samt parkettgolv. Ett flytande golv kan bestå av undergolv av spånskiva med ett lager mineralull med hög densitet för att motverka stegljud. På mineralullen läggs och limmas en golvspånskiva som får en golvgips skruvad inför valfri golvbeläggning som även här kan bestå av klinker, laminatgolv eller parkett samt heltäckningsmatta. Undertaket i ett mellanbjälklag kan vara i olika utförande, ett kan vara gipsskivor eller någon form att träpanel.

  • Trossbotten är ett utrymme på örlogsfartyg där det meniga manskapet har sina uppehålls- och sovplatser.

Se ävenRedigera