Tropopausen är den nivå i atmosfären som separerar troposfären från stratosfären. Under tropopausen, i troposfären, avtar temperaturen med höjden, i stratosfären ökar istället temperaturen med höjden. Tropopausen är därmed den nivå där den lägsta temperaturen i troposfär och stratosfär uppmäts.

Den vertikala omblandningen som sker i troposfären som resultat av solinstrålning, når som högst till tropopausen. Därmed bestäms tropopausens höjd av hur mycket värmeenergi som tillförs vid marknivå. Tropopausens höjd varierar därför med breddgrad och årstid. I tropikerna är tropopausen högst vid 16-17 km över havet med en svag årsvariation,[1] i Sverige ligger tropopausen på 9-12 km höjd under sommaren[2] men är lägre under vintern. De lägsta tropopausnivåerna finner man vid polerna under respektive vinterperiod. I standardatmosfären ligger tropopausen på ca 11 km höjd och har en temperatur på -56.5 °C.

Visuellt kan tropopausen anas där det platta städet på ett åskmoln, incus, bildas. Under vissa förutsättningar när varm och kalluft möts bildas jetströmmar på fronten i nära anslutning till tropopausen.

Se vidare redigera

Referenser redigera

  1. ^ Reid, G. C. och Gage, K. S. (1985). ”Interannual variations in the height of the tropical tropopause”. Journal of Geophysical Research: Atmospheres 90 (D3): sid. 5629--5635. doi:10.1029/JD090iD03p05629. ISSN 2156-2202. 
  2. ^ ”SMHI Kunskapsbanken: Åska”. http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/aska-1.658. Läst 20 augusti 2014.