Trolovningsbarn kallas barn, födda av en trolovad kvinna. Barns förhållande till "den äkta sängen" hade förr rättslig betydelse, men barn födda av trolovade föräldrar hade en bättre situation än andra oäkta barn.

Med trolovningsbarn avsågs i äldre svensk rätt barn, som var avlat i trolovning eller vars föräldrar efter dess avlelse ingått trolovning med varandra.[1] Före år 1917 gjordes juridiskt ingen skillnad mellan trolovningsbarn och barn födda inom äktenskapet. Fram till 1970 ärvde trolovningsbarn sin far till skillnad från utomäktenskapliga barn. Efter 1970 ärver samtliga barn oavsett om föräldrarna är gifta eller ej.[2]

NoterRedigera