Trojanska cykeln är en samling av åtta grekiska epos skrivna under ca 700-talet f.Kr. De enda delar som finns kvar idag är: Iliaden och Odysséen som utgör den andra respektive sjunde delen av samlingen. Dessa epos tillskrivs Homeros även om det är mycket omdiskuterat om han faktiskt skrev dem, se Den homeriska frågan. Av de andra eposen i samlingen återstår idag endast fragment.