Trippelalliansen var en allians mellan Sverige, England och Nederländerna som år 1668 bildades för att med hot om intervention medla mellan Frankrike och Spanien i devolutionskriget.

Trippelalliansens tillkomst fick Ludvig XIV att begränsa sina erövringsplaner, och i freden i Aachen 2 maj 1668 återlämnade han sina erövringar med undantag av vissa små landområden.[1]

Från svensk sida var alliansen att betrakta som en stor framgång, då man under denna tid satsade på att i så hög grad som möjligt behålla status quo i europeisk politik, för att undvika att dras in i krig som kunde sluta med att stora delar av det som vunnits tidigare under seklet skulle gå förlorat.[2]

Källor

redigera
  1. ^ Trippelallians i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1919)
  2. ^ Rystad, Göran (red) (2005). Kampen om Skåne. Lund: Historiska media. sid. 302. ISBN 91-85057-05-3