Trimeter, även jambisk trimeter eller senar, är ett sexfotat, orimmat versmått med obundna cesurer. Aristoteles ansåg att den jambiska formen passade det naturliga talet och versmåttet användes under antiken i dramer och tragedier. Linjestil (versraden tillsluts med frasgräns). stikisk.

Exempel
Ur Tegnérs Frithiofs saga :
Du vill / för son-/as. Vet / du vad / förson-/ing är?
Se mig / i ög-/at, yng-/ling, och / bliv ick-/e blek!
jord-/en går / förson-/ar'n kring / och het-/er död.