Triballi var ett thrakisktillyriskt folk under antiken, vilket levde i vad som idag är nordvästra Bulgarien.