Tremolo ("dallring") är inom musiken en mycket snabb anslagsupprepning av en ton, med vissa undantag byte mellan två toner. Tremolo anges i noterna, till skillnad från vibrato och koloratur.

Tremolo anges i noter med tre tvärgående streck.

Hos violinen är tremolo ett vanligt spelsätt för att göra tonen känslosam, och hos mandolinen är tremolo det vanligaste spelsättet. Tremolo-teknik utövas även ofta av gitarrister och basister inom Metal-musiken. Spansk klassisk gitarr grundar tekniken som regel på tremolo, vilket märks exempelvis i Recuerdos de la Alhambra.

Fysikaliskt innebär tremolo en amplitudmodulering eller iteration (upprepning) av en ton, till skillnad från vibrato som innebär frekvensmodulering (tonhöjdsskillnad) av tonen. På många instrument innebär detta att det som bestämmer tonhöjden, snabbt och rytmiskt ändrar trycket på strängen. I klassisk gitarr kan tremolotekniken utföras med fingerspelet, som då utförs mycket snabbt på samma ton genom att växla mellan två eller tre olika fingrar på samma sträng. Med violin används istället stråken.

Se ävenRedigera