Trelleborgs Ångfartygs AB, även Malmros Rederi AB var ett svenskt rederi, grundat i Trelleborg och verksamt 1870 – 1980. Företaget grundades av Frans Malmros, som även blev dess förste verkställande direktör. Bolagets ledning stannade i familjen Malmros under hela dess tid.

Bolagsnamnen har varierat enligt nedan men ägts av ättlingar till Frans Malmros.

  • Trelleborgs Ångfartygs AB 1870-1902
  • Trelleborgs Ångfartygs Nya AB 1872-1944
  • Rederi AB Merkurius 1901-1902
  • Trelleborgs Ångfartygs AB 1944-1968
  • Malmros Rederi AB 1968-1980

Historia

redigera

Grosshandlaren Frans Malmros tog 1870 initiativ till bildandet av ett ångbåtsrederi i Trelleborg och man beställde på Lindholmens Varv ett fartyg som fick namnet Corfitz Beck-Friis. Två år senare bildades ännu ett bolag som fick samma namn med tillägg av ordet "nya" med samma huvudägare och ledning. Det nya bolaget fick 1872 leverans av ångaren Trelleborg. Rådande goda konjunkturer gjorde att ännu ett fartyg kunde beställas: Castor år 1875 och därtill nästföljande år ett fartyg i andra hand Gustaf tillberg. Bolaget gav god avkastning och betecknades i pressen som "den värpande guldhönan". Detta vände då konjunkturerna allvarligt försämrades vid mitten av 1880-talet. Lösningen blev att 1895 etablera en linje Hamburg - Trelleborg - Ystad - Åhus - Karlshamn - Karlskrona - Kalmar - Oskarshamn - Hamburg samt året därpå en linje Antwerpen - Malmö - Norrköping - Stockholm. Den senare i direkt konkurrens med Sveabolaget, vilket senare löstes genom ett samtrafikavtal. Vid grosshandlarens död blev sonen Frans Malmros direktör och därefter från 1931 dennes son Frans Malmros.

Under första världskriget sålde rederiet ut en stor del av flottan med god förtjänst. Efter kriget kunde man därför anskaffa nya och ändamålsenliga fartyg. Hamburglinjen återupptogs 1924, men såldes 1928 till Svenska Hamburglinjen AB, med Frans Malmros i ledningen. Man ägnades sig därefter huvudsakligen åt trampfart. År 1931 bedrevs även linjetrafik Sverige - Västafrika men lades ned 1936. Under 1930-talet ändrade man inriktning allt mera från torrlast till tankfartyg och rederiet var i slutet av 1930-talet Sveriges största tankfartygsrederi. Den satsningen fortsatte efter andra världskriget och då tillkom även kylfart, varvid man startade rederiet Atlanttrafik som till lika delar ägdes av Malmros och Broströmskoncernen.[1] Bolaget ägde fram till 1978 Frigoscandia som grundats 1950 som Helsingborgs fryshus.

Rederiet hette i folkmun ofta Malmrosrederiet och 1968 blev Rederi AB Malmros dess officiella namn. Man fortsatte att beställa stora tankfartyg, vilket visade sig mycket olyckligt under oljekrisen i början av 1970-talet. Malmros drabbades hårt och deras två sista tankfartyg om 155 100 dödviktston gick direkt från Arendalsvarvet till uppläggning. Frans Malmros försökte under 1970-talet rädda situationen genom utförsäljningar av bolagets tillgångar, men utan framgång. Det sista fartyget säljs 1980 och rederiet ombildas till investmentbolag.[2]

Fartygslista

redigera
Fartyg Byggt Varv I tjänst Typ Dödvikt Notering
Corfitz Beck-Friis 1871 Lindholmen 1871-1915 Ångfartyg 650 Såld 1915 till Helsigborg. Haveri 1920 och blev vrak.
Trelleborg 1872 Lindholmen 1872-1899 Ångfartyg 650 Såld 1899 till Karlshamn. Kolission 1911 och blev vrak.
Castor 1875 Lindholmen 1875-1915 Ångfartyg 800 Såld 1915 till Stockholm. Kollision 1933 och blev vrak.
Gustaf Tillberg 1874 Oskarshamn 1876-1895 Ångfartyg 618 Förlist 1895.
Pollux 1883 Lindholmen 1883-1900 Ångfartyg 735 Såld 1900.
Frans 1890 Malmö 1890-1918 Ångfartyg 900 Såld 1918.
John 1881 West Hartlepool 1898-1916 Ångfartyg 1 450 F.d. Moggie. Inköpt 1898. Såld 1916.
Folke 1881 Sunderland 1899-1915 Ångfartyg 1 850 F.d. Elk. Inköpt 1899. Förlist 1915.
Ran 1883 Sunderland 1901-1915 Ångfartyg 2 300 F.d. Mulgrave. Inköpt 1901. Såld 1915.
Merkur 1882 Sunderland 1902-1903 Ångfartyg 2 600 F.d. Beste Vaer. Inköpt 1903 till Axel Johnson. Anlände 1935 till Italien för upphuggning.
Trelleborg 1890 Kiel 1904-1918 Ångfartyg 1 000 F.d. Bertha. Såld 1918 till Helsingborg. Anländ 1940 till Danmark för upphuggning.
Gunnar 1901 Glasgow 1905-1924 Ångfartyg 1 700 F.d. Scotian. Inköpt 1905. Såld 1924 till Karlshamn. Kolliderade 1948 och blev vrak.
Jarl 1900 Glasgow 1907-1928 Ångfartyg 1 100 F.d. Ida Zschimmer. Inköpt 1907. Såld 1928.
Gunborg [I] 1898 West Hartlepool 1912-1915 Ångfartyg 3 850 F.d. Cambrian och Miles Coverdale. Inköpt 1912. Såld 1915 till Göteborg. Minsprängd 1940 och blev vrak.
William [I] 1897 Sunderland 1912-1915 Ångfartyg 3 600 F.d. Portsmouth. Inköpt 1912. Såld 1915 till Helsingborg. Strandade 1916 och blev vrak.
Isa 1920 Fredrikstad 1921-1935 Ångfartyg 2 395 F.d. Odnes. Inköpt 1921. Såld 1935 till Norge. Torpederad 1940 och blev vrak.
Ella 1922 Kristiania 1922-1935 Ångfartyg 2 330 Såld 1935 till Stockholm. Anlände till Tyskland 1963 för upphuggning.
Minna 1922 Kristiania 1922-1935 Ångfartyg 2 330 Såld 1935 till Kalmar. Till Storbritannien 1959 för upphuggning.
Britte 1920 Kristiania 1922-1935 Ångfartyg 2 575 F.d. Hiram II. Inköpt 1922. Såld 1935 till Göteborg. Till Nederländerna 1955 för upphuggning.
Marianne 1921 Skien 1922-1940 Ångfartyg 1 800 F.d. Elsa och Sylvia I. Inköpt 1922. Såld 1940 till Göteborg. Ankom 1966 till Tyskland för upphuggning.
Knut 1920 Langesund 1922-1928 Ångfartyg 1 070 F.d. Liff. Inköpt 1922. Såld 1928. Inköpt igen 1947 och döpt till Lister.
Lisbeth 1918 Larvik 1922-1929 Ångfartyg 1 350 F.d. Ytteröy. Inköpt 1922. Såld 1929 till Malmö. Till upphuggare 1968.
Carl Gerhard 1923 Larvik 1923-1929 Ångfartyg 2 500 Förlist 1929 och blev vrak.
Edo 1918 Hoogezand 1923-1925 Ångfartyg 1 160 F.d. Torgöt. Inköpt 1923. Såld 1925 till Svenska Hamburg Linjen. Förlist 1960 och blev vrak.
Nisse 1919 Hoogezand 1923-1928 Ångfartyg 1 160 F.d. Torland. Inköpt 1923. Såld 1928. Inköpt igen 1947 och döpt till Skagen.
Frans 1924 Skien 1924-1940 Ångfartyg 1 800 Såld 1940 till Göteborg. Till Västtyskland 1959 för upphuggning.
Gunborg [II] 1919 Helsingborg 1925-1929 Ångfartyg 1 425 F.d. Torleif Hugo. Inköpt 1925. Såld 1929 till Karlstad. Till Sölvesborg 1960 för upphuggning.
William [II] 1924 Antwerpen 1926-1935 Ångfartyg 3 100 F.d. Rubens. Inköpt 1924. Såld 1935.
Castor 1928 Malmö 1928-1941 Motortanker 13 440 Torpederad 1941 och blev vrak.
Pollux 1928 Malmö 1928-1943 Motortanker 13 465 Såld 1943.
Capella 1930 Eriksberg 1930-1942 Motortanker 14 640 Såld 1942 till Stockholm. Ankom 1959 till Västtyskland för upphuggning.
Gunborg [III] 1930 Oskarshamn 1930-1940 Ångfartyg 2 985 Såld 1940 till Göteborg. Torpederad 1940 och blev vrak.
Aasne 1931 Oskarshamn 1930-1940 Ångfartyg 2 985 Såld 1940 till Göteborg. Förlist 1970 och blev vrak.
Procyon 1932 Malmö 1933-1943 Motortanker 13 625 Såld 1943 till Stockholm. Ankom 1968 Till Taiwan för upphuggning.
Bellatrix 1936 Landskrona 1936-1943 Motortanker 535 Såld 1943 till Stockholm. Minspräng 1944 och blev vrak.
Regulus / Saint Gobain 1936 Hamburg 1936-1959 Motortanker 14 800 Utchartrad 1939 och omdöpt till Saint Gobain. Såld 1959 till Norge. Upphuggning samma år.
Rigel 1936 Hamburg 1936-1943 Motortanker 1 230 Såld 1943 till Stockholm. Förlist 1976 och blev vrak.
Isa 1936 Stettin 1936-1940 Ångfartyg 3 240 Såld 1940 till Stockholm. Upphuggen 1975 i Italien.
Algol 1937 Hamburg 1937-1939 Motortanker 1 220 Förlist 1939. Bärgad och såld 1941 till Stockholm. Anlände 1972 till Grekland för upphuggning.
Hamal 1937 Hamburg 1937-1943 Motortanker 1 220 Såld 1943.
Malmöhus [I] 1941 Kockums 1941-1950 Motortanker 16 510 Såld 1950 till Italien. Upphuggen 1963 i Genua.
Falsterbohus 1941 Kockums 1941-1955 Motortanker 16 475 Såld 1955 till Norge. Upphuggen 1961 i Pireus.
Bohus 1941 Eriksberg 1941-1960 Motorfartyg 2 160 Såld 1960 till Svenska Lloyd. Blev 1978 vrak efter brand.
Åhus 1941 Eriksberg 1941-1960 Motorfartyg 2 160 Såld 1960 till Svenska Lloyd. Blev 1969 vrak efter haveri.
Lillöhus 1942 Kockums 1942-1956 Motortanker 13 500 Såld 1956 till Norge. Ankom 1962 Spanien för upphuggning.
Glimmingehus [I] 1943 Kockums 1943-1946 Motortanker 13 375 Såld 1946 till Portugal. Ankom 1965 till Jugoslavien för upphuggning.
Koster 1917 Larvik 1947-1954 Ångfartyg 1 559 F.d. Thorunn. Inköpt 1947. Såld 1954 till Ystad för upphuggning.
Lister 1920 Langesund 1947-1954 Ångfartyg 1 070 F.d. Knut (1922-1928). Inköpt igen 1947. Såld 1954 till Ystad för upphuggning.
Skagen 1919 Hoogezand 1947-1954 Ångfartyg 1 160 F.d. Nisse (1923-1928). Inköpt igen 1947. Såld 1954 till Ystad för upphuggning.
Golden Ocean 1948 Eriksberg 1948-1962 Motorfartyg 4 110 Såld 1962 till Italien. Ankom 1976 Pakistan för upphuggning.
Silver Ocean 1948 Eriksberg 1948-1963 Motorfartyg 4 110 Såld 1963 till Grekland. Ankom 1979 Spanien för upphuggning.
Glimmingehus [II] 1952 Uddevallavarvet 1952-1963 Motortanker 16 230 Såld 1968 till Liberia. Förlist 1969 och blev vrak.
Johannishus 1952 Kockums 1952-1964 Motortanker 15 820 Såld 1964 till Panama. Ankom 1973 till Italien för upphuggning.
Örbyhus 1953 Kockums 1953-1965 Motortanker 19 340 Såld 1965 till Liberia. Upphuggen 1971 i Kaoshiung.
Leward Islands 1953 Eriksberg 1953-1964 Motorfartyg 2 700 Såld 1964 till Norge.
Nyköpingshus 1955 Kockums 1955-1965 Motortanker 15 570 Såld 1966 till Bulgarien. Ankom 1976 till Jugoslavien för upphuggning.
Brahehus 1956 Kockums 1956-1965 Turbintanker 24 870 Såld 1965 till Liberia. Ankom 1975 till pakistan för upphuggning.
Varbergshus 1959 Kiel 1959-1967 Turbintanker 32 393 Såld 1967 till Liberia. Förliste 1977 och blev vrak.
Pearl Sea 1960 Kockums 1960-1972 Motorfartyg 6 130 Såld 1972 till Liberia. Ankom 1984 till Kina för upphuggning.
Coral Sea 1960 Kockums 1960-1969 Motorfartyg 6 130 Såld 1969 till Liberia. Ankom 1984 till Sydkorea för upphuggning.
Lake Ontario 1961 Öresundsvarvet 1961-1976 Motorfartyg 7 800 Såld 1976 till Liberia. Ankom 1983 till Taiwan för upphuggning.
Paul Endacott 1964 Kockums 1964-1973 Motortanker 22 090 Såld 1973 till Liberia. Ankom 1985 till Taiwan för upphuggning.
Malmöhus [II] 1965 Kockums 1965-1975 Motortanker 93 250 Såld 1975 till Norge. Ankom 1975 till Spanien för upphuggning.
White Ocean 1965 Öresundsvarvet 1965-1975 Motorfartyg 8 850 Såld 1975 till Kuwait. Ankom 2003 till Indien för upphuggning.
Jacob Malmros 1968 Japan 1968-1977 Turbintanker 108 109 Såld 1977 till Panama. Ankom 1982 till Taiwan för upphuggning.
Frans Malmros 1968 Japan 1968-1977 Turbintanker 108 183 Såld 1977 till Panama. Ankom 1983 till Taiwan för upphuggning.
Jarl Malmros 1971 Japan 1971-1979 Turbintanker 218 957 Såld 1979 till Liberia. Ankom 1986 till Sydkorea för upphuggning.
Malmros Multina / Mandrill 1974 Frankrike 1974-1980 Motortanker 38 900 Omdöpt 1979 till Mandrill. Såld 1980 till Stena Shipping Line. Ankom 2004 till Kina för upphuggning.
Malmros Monsoon 1974 Wärtsilä 1974-1980 Motorfartyg 21 103 Såld 1980 till Hong Kong. Ankom 12009 till Indien för upphuggning.
Malmros Monitor 1975 Arendalsvarvet 1975-1977 Motortanker 155 100 Övertagen 1977 av Zenit (Svenska staten) . Kortad till 81 233 dwt och såld 1979 till Liberia . Ankom 2002 till Bangladesh för upphuggning.
Malmros Mariner 1975 Japan 1975-1978 Turbintanker 372 217 Såld 1978 till Liberia. Ankom 2000 till Bangladesh för upphuggning.
Malmros Merrimac 1976 Arendalsvarvet 1976-1977 Motortanker 155 100 Övertagen 1977 av Zenit (Svenska staten) . Kortad till 81 233 dwt och såld 1979 till Liberia. Ankom 1994 till Indien för upphuggning.


Referenser

redigera
  • Gegerfelt, Erik Wilhelm von (1945). ”Trellborgs Ångfartygs Nya Aktiebolag”. Svenska storföretag : kort historik över deras tillkomst och utveckling. D. 1. Stockholm: Seelig i distr. sid. 352-363. Libris 8205760 
  • Fakta om fartyg.
  • Kommandobryggan