Ett trapphus är en byggnadsdel som inrymmer en trappa.

I många fall är trappan i ett trapphus en utrymningsväg vid brand, och trapphuset är då avskilt från byggnaden och ansluter via branddörrar.

Se ävenRedigera