Kristinebergsmotet

trafikplats på Kungsholmen i Stockholm
(Omdirigerad från Trafikplats Lindhagensgatan)
Kristinebergsmotet (i bildmitt) under uppförande 1968.

Kristinebergsmotet är en trafikplats för Essingeleden som ligger i Kristineberg på västra Kungsholmen i Stockholm. Kristinebergsmotet byggdes 1968–1969 och byggdes om till en mindre ytkrävande lösning under åren 2013-2015. Därigenom frigjordes mark för bebyggelse på Kristinebergshöjden, väster om Essingeleden.