Tour d'Afrique är en arrangerad cykeltur, tidigare även ett cykellopp från Kairo, Egypten till Kapstaden, Sydafrika. Längden är cirka 11.200 kilometer, och körs varje år sedan 2003. Sträckningen är Egypten-Sudan-Etiopien-Kenya-Tanzania-Malawi-Zambia-Botswana-Namibia-Sydafrika. Färdväg och möjligheter att cykla anpassas av arrangören i samråd med lokala företrädare. Under våren 2019 bussades deltagare vissa sträckor istället för att cykla i Sudan, Etiopien och norra Kenya. Den totala sträckan på cykel för 2019 års deltagare, 10.750 km.

Det har sagts vara en av världens tuffaste cykelarrangemang. Tour d'Afrique körs från januari till maj under en fyramånadersperiod. Det är drygt 90 dagsetapper, i genomsnitt alltså ungefär 120 km, och det finns lastbil och följebilar som transporterar personal och utrustning. Det är utöver dagsetapperna cirka 25 vilodagar inlagda. Deltagarna bor i egna tält som lastbilarna transporterar (ibland finns hotellmöjlighet på egen bekostnad). Vägarna är till största del är asfalterade, men det finns även avsnitt med dåliga grusvägar. En annan utmaning är värmen, och brist på vatten. Det finns dricksvatten som arrangörerna renar, men ibland inte vatten för klädtvätt och dusch.

Tidigare fanns en tävlingsklass med tidtagning. Nu är, vid sidan av cyklingen, fokus lagd på att deltagarna ska uppleva miljöer och de människor man möter på vägen genom Afrika. Det finns möjlighet att åka med lastbilarna om man inte orkar en dagsetapp eller är skadad. Tävlingsåkarna fick tidigare ett stort tidstillägg för det. Av de totalt drygt femtio deltagarna 2009 klarade bara cirka tio att cykla hela sträckan utan undantag. Arrangemanget är indelat i åtta delsträckor. Det finns möjlighet att ansluta på vägen för att köra en eller fler delsträckor. Det första året 2003 slog loppet klart Guinness-rekordet för snabbaste cykling mellan norra och södra Afrika, 121 dagar av nio deltagare (de som klarat att cykla hela vägen utan transport). Tour d'Afrique har fortsatt med ungefär med samma antal dagar sedan dess.

Fyra svenskar har deltagit:

  • Eric Secher, 2007, avbröt i Kenya.
  • Anna Adielsson, 2009, fullföljt, ett fåtal dagar med transport.
  • Niklas Frisk, 2017, fullföljt, tredje plats, det sist året det fanns tävlingsklass, ett fåtal dagar med transport.
  • Mats Wennerholm, 2019, fullföljt.

Tour d'Afrique organiseras av TDA Global Cycling, ett kanadensiskt företag. Företaget organiserar också bl.a. "Orient Express" Paris-Istanbul och "Silk Route" Istanbul-Peking.

Externa länkar

redigera