Vridning är deformation kring en rotationsaxel, till exempel när en stång eller balk som är fäst i sin ena ände vrids runt sin längdaxel.

Vridning

Vridning skapas av vridmoment.

Om stavens tvärsnitt är cirkulärt med radien r och dess längd är l är sambandet mellan momentet M och vridningsvinkeln φ vid den fria ändan

M = D ⋅ φ,

där D är direktionskonstanten, som har värdet

D = G ⋅ π ⋅ r4/(2 ⋅ l)

där G är torsionsmodulen, en materialkonstant.

Källor

redigera