Tor Jonson

svensk jägmästare och skogsforskare
Tor Jonson 1930

Tor William Jonson, född 13 november 1880, död 14 maj 1949, var en svensk jägmästare och skogsforskare. Uppväxt på Klockaregården (Vårås) i Edsvära, Västergötland. Inskrevs vid Skara läroverk 1889 och tog studentexamen där 1899.

Jonson utexaminerades från Skogsinstitutet 1903 och blev extra jägmästare 1904. Han tjänstgjorde 1903-1905 i Hälsingland och Dalarna och i Åsele revir i Åsele socken 1906-07. Han gifte sig 1907 med Hildur Löfstrand (1881-1974) och blev far till fem barn.

Jonson var t.f. lektor vid Skogsinstitutet 1908-1914 och han kallades till professor i skogsuppskattning och skogsindelning vid Skogshögskolan från år 1915 och han var Skogshögskolans rektor 1927-1936. Sommartid bodde han i Malingsbo herrgård i södra Dalarna, där Skogshögskolan bedrev undervisning. En av byggnaderna vid herrgården kallas för professorsvillan, uppkallad efter Jonson. Han lämnade rektoratet 1936 på grund av försämrad hälsa.

Jonson hade ett flertal sakkunnigeuppdrag och han publicerade ett antal skrifter, främst inom det skogsmatematiska området, där han åtnjöt högt anseende bland skogsvetenskapsmän över hela världen. Han var hedersledamot i Lantbruksakademien och invaldes 1934 som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien.

Rektor Seiffert skriver i minnesrunan 1949:

  • "Få voro så respekterade och erkända som Tor Jonson i sin krafts dagar"

Ordnar och utmärkelserRedigera