Tonic sol-fa, relativ solmisation, kallas en musikpedagogisk metod som utvecklades i England av Sarah Ann Glover och John Curwen under 1800-talet. Den bygger på solmisationsstavelsernas användning för att beteckna relativ tonhöjd och fungerar bäst i diatonisk-tonal musik. Metoden har fått stor utbredning i skolor och i folklig körsång i England.

Solfegetabell i ett irländst klassrum.

Metoden använder ett system med noter baserat på rörlig do-solfege, varvid varje ton ges ett namn i enlighet med dess förhållande till andra toner i tonarten: den vanliga notplanen ersätts med anglicerade tonträffstavelser (t.ex. do, re, mi, fa, so, la, ti, do) eller deras förkortningar (d, r, m, f, s, l, t, d ). " Do" är vald att vara grundtonen oavsett vilken tonart som används (därav terminologin rörlig Do). Den ursprungliga solfegsekvensen började med "Ut" som senare blev "Do".

HistorikRedigera

När John Windet tryckt 1594 års upplaga av Sternhold and Hopkins, Psalter, tillade han initialerna av sex stavelser av Guido (U, R, M, F, S, L ) under noterna. Windet förklarade: "... jag har gjort en ny utskrift av notera med bokstäver som skall förenas med varje ton, där du må veta hur man anger varje ton med dess rätta namn, så att med en mycket liten ansträngning du kan lättare, genom visning av dessa bokstäver, komma till insikt om perfekt solfeying ... " Rousseau, Curwen och andra skulle ha varit medvetna om denna populära psalter.

B.C. Unseld och Theodore F. Seward, tillsammans med Biglow och Main Publishers, importerade Curwens tonic sol-fa till USA, men metoden blev inte allmänt accepterad. Dessförinnan hade den 9:e upplagan av Bay Psalm Book (Boston, USA) givits ut med initialerna av fyranoters stavelser ( fa, sol, la, mig ) under notraden. Pastor John Tufts, valde i An Introduction to the Singing of Psalm Tunes in a Plaine & Easy Method, att flytta initialerna fyranoters stavelser till notraden i stället för "vanliga noter" och indikerade rytm med punktering till höger om bokstäverna. Dessa kan betraktas som en amerikansk föregångare till Curwens system, även om han inte kan ha varit medveten om dem. Tufts’ Introduction var populär, och gavs ut i flera upplagor. Ändå gjorde hans arbete förmodligen mer för att bana väg för formen noter. När Unseld och Steward introducerade tonic sol-fa i slutet av 1800-talet ansågs det som "något nytt".

År 1972 beskrev Roberto Goitre en av de viktigaste moderna versionerna av metoden i Cantar Leggendo with the moveable Do.

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.