Ett tonhuvud är den magnetiska komponent som i en bandspelare läser av informationen på magnetbandet.

Exempel på tonhuvuden, eller läs- och skrivhuvuden som de kallas i datalagringssammanhang.

Den enhet som känner av informationen på en grammofonskiva kallas pick-up eller nålmikrofon.