Tjänstegrader i OGPU, Sovjetunionen, visar den hierarkiska ordningen i Statens politiska förvaltning och den Allunionella politiska förvaltningen från 1922 till organisationens inlemmande i NKVD sommaren 1934.

SäkerhetstjänstenRedigera

GPU 1922Redigera

Tjänsteställningstecken Tjänstebenämning
inget
Cотрудник
Medarbetare
  Агент 3-го разряда
Agent av 3:e kategorin
  Агент 2-го разряда
Agent av 2:a kategorin
  Агент 1-го разряда
Agent av 1:a kategorin
  Сотрудник особых поручений
Personal med särskilt uppdrag
  Нач. оперативного пункта
Chef för operativ central
  Нач. отдела инспекции; Пом. нач. адм.-следственной части
Chef för inspektionsavdelning; Biträdande chef för administrativ utredningsenhet.
  Пом. нач. отделения; Уполномоч. отдела предварительного дознания; Нач. адм.-следственной части
Biträdande byråchef; Befullmäktigad vid förundersökningsenhet; Chef för administrativ utredningavdelning
  Военрук инспекции
Militär inspektionschef
  Нач. отделения ГПУ
Byråchef GPU
  Зам. нач. отдела ГПУ
Biträdande avdelningschef GPU
  Нач. отдела ГПУ
Avdelningschef GPU

OGPU 1924Redigera

 
Chefer i OGPU 1931.
 
Chefer i OGPU 1932.
 
Chefer i OGPU 1934.
Tjänsteställningstecken Tjänstebenämning
inget Cотрудник
Medarbetare
ΔΔ Агент III разряда
Agent 3:e kategorin
ΔΔΔ Агент II разряда
Agent 2:a kategorin
ΔΔΔΔ Агент I разряда
Agent 1:a kategorin
ỺỺ Сотрудник особых поручений
Personal med särskilt uppdrag
ỺỺỺ Старш. сотрудник особых поручений
Högre personal med särskilt uppdrag
ỺỺỺỺ Нач. оперативного пункта
Chef för operativ central
1 rektangel Нач. гор. отдела ГПУ
Chef för GPU i en stad
2 rektanglar Нач. следственной части; Нач. уездного отдела ГПУ
Chef för utredningsenhet; Chef för GPU i en ujezd
3 rektanglar Нач. уездного отдела ГПУ; Нач. следственной части
Chef för GPU i en ujezd; Chef för en utredningsenhet
Зам. нач. губернск. отдела ГПУ
Biträdande chef för GPU i ett guvernement
♦♦ Нач. отделения ОГПУ; Нач. губернск. отдела ГПУ
Byråchef i OGPU; Chef för GPU i ett guvernement
♦♦♦ Зам. нач. отдела ОГПУ
Biträdande avdelningschef OGPU
♦♦♦♦ Зам. Пред. ОГПУ; Нач. отдела ОГПУ
Vice ordförande i OGPU;Avdelningschef OGPU

TruppernaRedigera

GPU:s trupper 1923Redigera

Tjänsteställningstecken Tjänstebenämning
inget Kрасноармеец
Rödarmist
Δ Командир отделения
Gruppchef
ΔΔ Помощник командира взвода
Ställföreträdande gruppchef
ΔΔΔ Старшина роты, батареи, батальона, дивизиона
Kompaniadjutant, batteriadjutant, bataljonsadjutant, divisionsadjutant
Командир взвода
Plutonchef
ỺỺ командир роты (полуэскадрона)
Kompanichef (halvskvadronschef)
ỺỺỺ командир батальона (эскадрона)
Bataljonschef (skvadronschef)
ỺỺỺỺ командир полка
Regementschef
Командир бригады
Brigadchef
♦♦ начальник и комиссар дивизии
Chef och divisionskommissarie
♦♦♦ Командир корпуса; Зам. нач. штаба войск ГПУ
Kårchef; Ställföreträdande stabschef vid GPU:s trupper
♦♦♦♦ Зам. Пред. ГПУ — Нач. штаба войск ГПУ
Vice ordförande i GPU - Stabschef vid GPU:s trupper

OGPU:s trupper 1924Redigera

 
OGPU-soldater i början av 1930-talet.
Tjänsteställningstecken Tjänstebenämning
inget Kрасноармеец
Rödarmist
Δ Командир звена
Omgångschef
ΔΔ Командир отделения, расчёта, бронеавтомобиля
Gruppchef, pjäschef, pansarbilschef
ΔΔΔ Помощник командира взвода
Stf plutonchef
ΔΔΔΔ Старшина роты, батареи; батальона, дивизиона
Kompaniadjutant, batteriadjutant, bataljonsadjutant, divisionsadjutant
Командир взвода
Plutonchef
ỺỺ Помощник командира роты
Stf kompanichef
ỺỺỺ Командир роты (полуэскадрона), политрук роты
Kompanichef (halvskvadronschef), kompanipolitruk
ỺỺỺỺ Помощник командира батальона (эскадрона)
Stf bataljonschef (skvadronschef)
1 rektangel Командир батальона (эскадрона), батальонный комиссар
Bataljonschef (skvadronschef)
2 rektanglar Помощник командира полка
Stf regementschef
3 rektanglar Командир полка, комиссар полка
Regementschef, regementskommissarie
Командир отдельной бригады, комиссар бригады
Chef för avdelt brigad, brigadkommissarie
♦♦ Командир дивизии, комиссар дивизии
Divisionschef, divisionskommissarie
♦♦♦ Командир корпуса, комиссар корпуса
Kårchef, kårkommissarie
♦♦♦♦ Главный инспектор войск ОГПУ
Överinspektör för OGPU:s trupper

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ryskpråkiga Wikipedia.

Se ävenRedigera